Lisää liikkumista päivään!
sisällä tai ulkona
Isot ja pienet yhdessä!
kotona tai koulussa
Kehity motorisissa taidoissa!
yksin tai kavereiden kanssa
Monipuolisia tehtäviä kotiin ja kouluun!
myös mobiilisovelluksena
Perheen kanssa liikkumista!
myös vanhemmat voivat osallistua

Liikuntamaisteri - laittaa liikkumaan!

Liikuntamaisterin tavoite on auttaa lapsia kasvamaan kohti liikunnallista elämäntapaa.

Liikuntamaisteri –tehtäväkirjojen avulla lapsi oppii tarvitsemiaan liikuntataitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi tasapainoilu, hyppääminen, juokseminen, heittäminen ja potkaiseminen. Nyt sekä 1-2 luokkalaisilla että 3-4 luokkalaisilla on omat kirjansa!

Lisäksi saatavilla on LiikaHa kotona -DVD jonka tavoitteena on lisätä lasten aktiivisuutta ja tukea motoristen perustaitojen kehittymistä.

Liikuntamaisteri toimii jo yli 130 paikkakunnalla!

liikuntamaisteri-1-2-new.jpg

Liikuntamaisteri
-perustehtävät

Tehtäväkirja koulunsa aloittaneille lapsille tarjoaa liikunnallista tekemistä
kotiin ja kouluun.

liikuntamaisteri-3-4-new.jpg

Liikuntamaisteri
-yhdessä toimien

Hieman varttuneempien alakoululaisten kirja tarjoaa monipuolisia liikunnallisia tehtäviä.

Liikaha-DVD.jpg

LiikaHa kotona
-DVD

Videomateriaalin tavoitteena on lisätä lasten aktiivisuutta ja tukea motoristen perustaitojen kehittymistä.

Kirjoissa on käytössä täysin kemiavapaa painolevytuotanto ja bio-värit
sekä ilmastonsuojelua edistävät paperit/symbolit.